Prof. Dr. Ozan Eruygur

 

Pandemi ve Türkiye Ekonomisi

 

Liberte Yayınevi Linki

Örnek Sayfalar

 

Bölüm 1. COVID-19 Pandemisi ve Göç İlişkisi: Dünya ve Türkiye İçin Bir İnceleme, ss.15-39. [Baysan, İ., Suluk, S., Eruygur, H. O.]

 

Bu kitap, COVID-19 Pandemisinin Türkiye ekonomisi bağlamında tüm sektörlere etkilerini bir eserde kaleme almak mümkün olmadığından, pandeminin bazı sektör etkilerine uygulanabilir çözüm önerileri ortaya koyan saygın akademisyenleri bir araya getirmektedir. Kitapta pandeminin; göç ilişkilerine, kadına yönelik ekonomik şiddete etkilerini azaltmak için alınan ekonomik tedbirlere, hazır giyim ihracatına, dış ticarete, sigortacılık sektörüne, varlık balonlarına, para-kur krizlerine etkileri ele alınmaktadır.

“Dünya yepyeni bir şok dalgasından geçiyor. Pandeminin etkileri ekonomiden sosyal yaşamın her alanına yayılmakta. Böylesi bir dönemeçte Türkiye ve küresel ekonomini geçirdiği ve uzun dönemli etkilerinin ayrıntılı örneklerle tartışıldığı önemli bir seçki.”

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi

 

“Pandemi döneminin Türkiye ekonomisine etkilerini uzman akademisyenlerin katkısıyla birçok farklı boyutta inceleyen bu kitap alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.”

Prof. Dr. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi

 

“Pandemi ile beraber ortaya çıkan gelişmelerin ve alışkanlıkların ne kadarını muhafaza edip ne kadarını geride bırakacağımıza dair bir çok iddia, çalışma ve analiz yapılmaktadır. Çok net fark ettiğim ayrıntı şudur: Pandemi zaten var olan bazı olumsuzlukları görünür kıldığı gibi, bazı olumlu özelliklerimizi gün ışığına çıkardı, bazı gelişmeleri de hızlandırdı. Sadece ticaretteki alışkanlıklarımız değil, toplumsal yaşamdaki alışkanlıklarımız da değişime uğradı diyebilirim. Artık Tedarikten Lojistiğe, Ayrımcılıktan Adalete, Spordan Sanata kadar bir dizi yeni sorunsal ile karşı karşıyayız. İyi günlerde başıboş bıraktığımız meseleler, bugün büyüyerek karşımıza çıktı, küçümsediğimiz gelişmeler ise ilerlemenin önünde büyük engeller yaratıyor. Bu çalışmanın yazarları, bilim insanı olmanın verdiği sorumluluk çerçevesinde çözüm önerilerini ilgilenenlerin dikkatlerine sunuyor. Bizzat istifade ettiğim ve aklımdaki birçok soruya cevap bulduğum bu çalışmaya emeği geçenlere teşekkür ediyor, değerli yazarlara bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Prof. Dr. Emre Alkin, Topkapı Üniversitesi Rektörü 

 

İleri Mikroiktisat

Gazi Kitabevi linki

Hepsiburada linki

Seçkin Yayınevi linki

 

İktisadın bir alt alanı olan mikroiktisat konularına uygun olarak problemler ve çözümler biçiminde hazırlanan bu kitap, mikroiktisat konularının daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucu hazırlanan bu kitap, 144 adet klasik problem ve çözümlerini içermektedir. Öğrencilerin bu problemlerin çözümünü kavrayabilmesi için, belirli bir düzeyde mikroiktisat ve matematik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Problemlerin oluşturulmasında öncelikli olarak genel form tercih edilmiş, ardından parametrik örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kitap her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketim teorisine, ikinci bölümde üretim teorisine, üçüncü bölümde belirsizlik altında karar ve oyun teorisine, dördüncü bölümde piyasalara, beşinci bölümde ise genel dengeye ilişkin problemler ve çözümleri bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Tüketim Teorisi, Prof. Dr. Müslüme NARİN
Üretim Teorisi, Prof. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU
Belirsizlik ve Oyun Teorisi, Prof. Dr. Fahriye ÖZTÜRK
Piyasalar, Prof Dr. A. Hakan ÇERMİKLİ
Genel Denge, Doç. Dr. H. Ozan ERUYGUR

 

Causes And Impacts of Agricultural Structures

 

Amazon link

Product details
Publisher ‏ : ‎ Nova Science Pub Inc (May 22, 2006)
Language ‏ : ‎ English
Hardcover ‏ : ‎ 298 pages
ISBN-10 ‏ : ‎ 1600211208
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1600211201
Item Weight ‏ : ‎ 1.94 pounds
Dimensions ‏ : ‎ 7.25 x 1 x 10.5 inches
Best Sellers Rank: #16,797,340 in Books (See Top 100 in Books)

#12,017 in Agriculture
#59,777 in Agricultural Science (Books)
#73,666 in Industries (Books) 

 

Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi

 

pdf indir

Türkiye Bankalar Birliği Yayın No : 280

Yazarı / Kurumu : Prof. Dr. M.Necat Coşkun, Doç.Dr. Hakan Naim Ardor, Doç.Dr. A.Hakan Çermikli, Doç. Dr. H. Ozan Eruygur, Doç. Dr. Fahriye Öztürk, Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Gökhan Aykaç, Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu

Yayın Yılı : 2012

Sayfa Sayısı : 213

Konu: Bankacılık

 

TARIMSAL YAPIDA ETKİNLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ
10. Kalkınma Planı (2014)

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

 

pdf indir

 

ISBN 978-605-4667-70-3
Kalkınma Bakanlığı
YAYIN NO: KB: 2874 - ÖİK: 724

 

Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri
[Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet]

pdf indir

 

Samsun Tarım Master Planı 

 pdf indir

 

ECONLAB Eğitimleri

(2022-2023 Dönemi)

EconLab Modelleme Okulu

Eğitimler online olarak verilecektir.


Zaman Serisi (TS) Eğitimleri


 • Eğitim TS2. Stata ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi/Tahmini ve FMOLS-DOLS Tahmincileri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim TS3. Stata ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim TS4. Stata ile ARIMA Forecasting ve ARCH-GARCH  Modellemesi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)

 


Panel Veri (PD) Eğitimleri


 • Eğitim PD2. Stata ile Dinamik Panel Veri Analizi: Fark ve Sistem GMM
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim PD3. Stata ile Panel Birim Kök, Eşbütünleşme ve Temel Heterojen Panel Modeller
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim PD4. Stata ile Panel ARDL ve Hata Düzeltme Modelleri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat 

 TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2022-2023 Dönemi)

https://www.tuikmensuplari.org

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. R ile Ekonometri 
  • İlan edilecek.
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat

 • Eğitim 2.  Stata ile Temel Ekonometri
  • İlan edilecek.
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 • Eğitim 3. Stata ile Temel Zaman Serisi Analizi
  • İlan edilecek.
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat

 • Eğitim 4. Stata ile Temel Panel Veri Analizi
  • İlan edilecek.
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 

AKADEMİ-SEM Eğitimleri

(2022-2023 Dönemi)

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 • Eğitim 1. Eviews ve Gretl ile ARIMA Forecasting
  • İlan edilecek
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
 • Eğitim 2. Eviews ve Gretl ile ARCH-GARCH Modellemesi ve Forecasting
  • İlan edilecek
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
 • Eğitim 3. Eviews ve Gretl ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve Tahmini
  • İlan edilecek
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
 • Eğitim 4. Eviews ve Gretl ile VAR Forecasting
  • İlan edilecek
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login