Büyüme Teorileri (2013-2014 Güz)
Ana Sayfa

Ana Sayfa


Türev ve İntegral’in Temel Kuralları, Neoklasik Büyüme: Kararlı Denge, Solow Modelinin varsayımları, Neoklasik Üretim Fonksiyonları, Solow Durağan Durum Denklemi, Türdeş Olmayan Türevsel Denklemlerin Çözümü, Çözüm Patikaları, Yönsel Alanlar, Eş-eğim Çizgileri, Solow Modeli için Yönsel Alanlar ve Eş-eğim Çizgileri Analizi, Kararlılık (İstikrar), Asimptotik Kararlılık, Tümel Kararlılık, Yerel Kararlılık, Faz Çizgisi, Faz Diyagramı, Solow Modelinin Kararlılık Analizi, Solow Modelinin Dengeli Büyüme Patikası Nitelikleri, Solow Modelinde Tasarruf Oranı Değişiminin Etkileri, Solow Modeli ve Sermaye Birikiminin Altın Kural Düzeyi, Altın Kural Durağan Durumuna Geçiş, Yakınsama Hızı, Koşullu ve Koşulsuz Yakınsama, Yeni Büyüme Teorisi İçsel Büyüme Modelleri, Ar-Ge Modeli-Sermaye İçermeyen Biçim, Ar-Ge Modeli-Sermaye İçeren Biçim, Ar-Ge Modeli Yaparak-Öğrenme (Learning by Doing) Biçimi, İnsan Sermayesi Modeli, İnsan Sermayesi Modeli: Lucas Yaklaşmı, Ülkelerarası Gelir Farklılıklarını Açıklamak, Sosyal Altyapı, Koşullu ve Koşulsuz Yakınsama, Yakınsama Regresyonları: Koşulsuz ve Koşullu Yakınsama, Ramsey Tipi Büyüme Modellerine Genel Bakış.

                                                                                                                          

  • 3 Kredi (ECTS:7,5), Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Master Programı, 1. Dönem, Seçmeli.
  • 3 Kredi (ECTS:7,5), İktisat Teorisi Master Programı, 1. Dönem, Seçmeli.

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles