Büyüme Teorileri (2011-2012 Güz)
Ders Ana Sayfası
MENÜ

Ders Ana Sayfası


Türev ve İntegral’in Temel Kuralları, Neoklasik Büyüme: Kararlı Denge, Solow Modelinin varsayımları, Neoklasik Üretim Fonksiyonları, Solow Durağan Durum Denklemi, Türdeş Olmayan Türevsel Denklemlerin Çözümü, Çözüm Patikaları, Yönsel Alanlar, Eş-eğim Çizgileri, Solow Modeli için Yönsel Alanlar ve Eş-eğim Çizgileri Analizi, Kararlılık (İstikrar), Asimptotik Kararlılık, Tümel Kararlılık, Yerel Kararlılık, Faz Çizgisi, Faz Diyagramı, Solow Modelinin Kararlılık Analizi, Solow Modelinin Dengeli Büyüme Patikası Nitelikleri, Solow Modelinde Tasarruf Oran ı Değişiminin Etkileri, Solow Modeli ve Sermaye Birikiminin Altın Kural Düzeyi, Altın Kural Durağan Durumuna Geçiş, Yakınsama Hızı, Koşullu ve Koşulsuz Yakınsama, Yeni Büyüme Teorisi İçsel Büyüme Modelleri, Ar-Ge Modeli-Sermaye İçermeyen Biçim, Ar-Ge Modeli-Sermaye İçeren Biçim, Ar-Ge Modeli Yaparak-Öğrenme (Learning by Doing) Biçimi, İnsan Sermayesi Modeli, İnsan Sermayesi Modeli: Lucas Yaklaşm ı, Ülkelerarası Gelir Farklılıkların ı Açıklamak, Sosyal Altyapı, Koşullu ve Koşulsuz Yakınsama, Yakınsama Regresyonları: Koşulsuz ve Koşullu Yakınsama, Ramsey Tipi Büyüme Modellerine Genel Bakış.

 

·    3 Kredi (ECTS:7,5), Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Master Programı, 1. Dönem, Zorunlu.

·         3 Kredi (ECTS:7,5), İktisat Teorisi Master Programı, 1. Dönem, Seçmeli.

 

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles