Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi - 2014
Ana Sayfa

Ana Sayfa


Bu doktora dersinin amacı iktisadi politika analizinde Hesaplanabilir Genel Denge (Computable General Equilibrium, CGE) modellemesini öğrenciye tanıtmak, temel teorileri göstermek ve bu konuda dünyada en çok kullanılan bilgisayar programı olan GAMS yazılımında çeşitli uygulamalar yapmaktır. Hesaplanabilir Genel Denge modelleri ile gerçekleştirilen İktisadi politika analizleri (etki analizleri) ile; uygulanabilecek politika seçeneklerinin belirlenmesi, her seçeneğin ekonomik, sosyal ve çevresel fayda ve sakıncalarının tespiti, toplumun hangi katmanlarının ne şekilde etkilendiğinin tespiti (kaybedenler, kazananlar kimler) ve politika kararlarının kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Ders, GAMS programında yapılacak olan uygulamalar ile birlikte verilecektir  ve temel olarak şu konuları içermektedir; Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi, Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesinin İlkeleri, Girdi/Çıktı Tabloları, Sosyal Hesaplar Matrisinin Oluşturulması, Hesaplanabilir Genel Denge Uygulamaları, Model kapatma kuralları ve Küresel Ticaret Modelleri.

    • İktisat Doktora Programı dersi, 2. Dönem

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles