IKT 102 - İktisada Giriş II (2011-2012 Bahar)
Anasayfa

Anasayfa


Makroekonomiye Giriş, Temel Makroekonomik Değişkenler ve Ölçümleri (Milli Gelir Muhasebesi), Toplam Harcamalar ve Denge Çıktı I (Devletin Olmadığı Kapalı Ekonomi), Toplam Harcamalar ve Denge Çıktı II (Devletin Olduğu Kapalı ve Açık Ekonomiler), IS/LM Modeli, IS/LM Eğrileri ve Bazı Esneklikler, Para ve Maliye Politikalarının Etkinlikleri, Toplam Talep Eğrisi (AD) ve Türetilişi, Dışlama Etkisi, Uyumlu Maliye ve Para Politikaları, Para Arzı Tanımları, Klasik Para ve Faiz Teorileri, Toplam Arz Eğrisi (AS) ve Denge, Enflasyon-İşsizlik ve Phillips Eğrisi, Toplam Arz (AS) Eğrisi Teorileri, Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi, IS/LM/BP Modeli (Mundell-Fleming Modeli).

 

  • 3 Kredi, IKT 102 – İktisat Bölümü (Şube A ve B) , 2. Dönem, Zorunlu.
  • 3 Kredi, IKT 102 – Maliye Bölümü (Şube A ve B), 2. Dönem, Zorunlu.

 

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles