IKTI 101 - İktisada Giriş I (2011-2012 Güz)
Ders Ana Sayfası
MENÜ

Ders Ana Sayfası


Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu.

 

  • 3 Kredi, Çal. Ekon. ve End. İliş., 1. Dönem dersi, Zorunlu.
  • 3 Kredi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Dönem dersi, Zorunlu.

 

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles