IKTI 104 - İktisadi Araştırma Teknikleri (2014-15)
Ana Sayfa

Ana Sayfa


 

Bilimsel yönteme giriş, bir sorun çözme yolu olarak bilim, bilimi niteleyen özellikler, bilimsel tutum ve değerler, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorununun belirlenmesi, hipotez, istatistiksel hipotez, araştırma hipotezi, alanyazın taraması, giriş ve alanyazın taramasının anlamı, alanyazın taramasının amaçları, kaynak türleri, kaynakça ve atıf yapma, evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, veri çözümleme teknikleri, nicel veri çözümleme teknikleri, merkezi eğilim (yığılma) ölçüleri, merkezi değişkenlik (yayılma) ölçüleri, yordamsal istatistikler, korelasyon, hipotez testi, veri analizi programları, bilimsel araştırmalarda etik, araştırma süreci ve sonuçlarıyla ilgili etik kurallar, ulusal veri kaynakları, uluslararası veri kaynakları, ulusal veritabanları, uluslararası veritabanları, kütüphaneler, bilgi ve veri arama, bilimsel endeksler, seçilmiş iktisat dergileri, iktisadın alanları ve JEL kodları, iktisadi modeller, ekonometri, iktisatta pozitif-normatif yaklaşımlar, nedensellik ve bazı temel düşünme hataları.

 

  • 3 Kredi, İktisat Bölümü, 2. Dönem dersi, Zorunlu.

 

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles