Ekonometri I (2012-13 Güz, Atılım Üniversitesi)
Ana Sayfa

Ana Sayfa


Dersin Amacı:

Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere 1) istatistiksel yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı öğretmek, 2) bilgisayar uygulamalarıyla verilerin toplanması, incelenmesi ve yorumlanması konularında deneyim kazandırmaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları:

1)      Ekonometrik analizlerde kullanılan veri çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2)  Ekonomi ve ilişkili alanlarda ekonometrik yöntemlerin model geliştirmede ve nedensel ilişkilerinin tahmininde nasıl kullanıldığını anlamak

3)      Ekonometrik modelleri sınamayı ve yorumlamayı öğrenmek

4)  Ekonometrik yazılım programlarıyla basit uygulamalar yapabilmek şeklinde özetlenebilir.

 

Konu Başlıkları:

Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modeli, Sıradan En Küçük Kareler (SEK) Yöntemi; Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde SEK Tahmincilerinin Türetilmesi; SEK Tahmincilerinin Beklentileri, SEK Tahmincilerinin Varyansları ve Kovaryansları; Gauss-Markov Teoremi, SEK Tahmincilerinin Olasılık Dağılımları, Hata Teriminin Varyansı ve Tahmini, Doğrusal Olmayan İlişkilerin Tahmini, Aralık Tahmini, Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde Hipotez Testleri, Bazı Alternatif Hipotez Durumları İçin Red Bölgeleri, Hipotez Testi Örnekleri, p-değerleri, Parametrelerin Doğrusal Bileşimleri, Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde SEK Öndeyisi, Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde Uyum İyiliğinin Ölçülmesi, Modellemeye İlişkin Noktalar, Polinom Modeller, Log-Doğrusal Modeller, Çoklu Bağlaşım Modelinin Parametrelerini Tahmin Etmek, Çoklu Bağlaşım Modelinin SEK Tahmincisinin Örnekleme Özellikleri, Çoklu Bağlaşım Modeli Aralık Tahmini, Çoklu Bağlaşım Modeli Hipotez Testleri, Çoklu Bağlaşım Modelinde Polinom Denklemler, Kukla Değişkenler, Çoklu Bağlaşım Modelinde Uyum İyiliğinin Ölçülmesi, Çoklu Bağlaşım Modelinde Birleşik Hipotezlerin Test Edilmesi, Çoklu Bağlaşım Modelinde Model Belirginleştirmesi.

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles