Ekonometri - 1090049 (2012-2013 Güz)
Ders Ana Sayfa

Ders Ana Sayfa


Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modeli, Sıradan En Küçük Kareler (SEK) Yöntemi; Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde SEK Tahmincilerinin Türetilmesi; SEK Tahmincilerinin Beklentileri, SEK Tahmincilerinin Varyansları ve Kovaryansları; Gauss-Markov Teoremi, SEK Tahmincilerinin Olasılık Dağılımları, Hata Teriminin Varyansı ve Tahmini, Doğrusal Olmayan İlişkilerin Tahmini, Aralık Tahmini, Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde Hipotez Testleri, Bazı Alternatif Hipotez Durumları İçin Red Bölgeleri, Hipotez Testi Örnekleri, p-değerleri, Parametrelerin Doğrusal Bileşimleri, Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde SEK Öndeyisi, Basit Doğrusal Bağlaşım (Regresyon) Modelinde Uyum İyiliğinin Ölçülmesi, Modellemeye İlişkin Noktalar, Polinom Modeller, Log-Doğrusal Modeller, Çoklu Bağlaşım Modelinin Parametrelerini Tahmin Etmek, Çoklu Bağlaşım Modelinin SEK Tahmincisinin Örnekleme Özellikleri, Çoklu Bağlaşım Modeli Aralık Tahmini, Çoklu Bağlaşım Modeli Hipotez Testleri, Çoklu Bağlaşım Modelinde Polinom Denklemler, Kukla Değişkenler, Çoklu Bağlaşım Modelinde Uyum İyiliğinin Ölçülmesi, Çoklu Bağlaşım Modelinde Birleşik Hipotezlerin Test Edilmesi, Çoklu Bağlaşım Modelinde Model Belirginleştirmesi, Zayıf Veri ve Eşdoğrusallık, Öndeyi, Kukla Değişkenler, ANOVA ve ANCOVA Modelleri, Sabit Terim Kukla Değişkeni, Eğim Terimi Kukla Değişkeni, Kukla Değişken Uygulamaları, Kukla Değişken Uygulamaları, Farklı Yayılım (Heteroskedastisite), Farklı Yayılımın Sonuçları, Farklı Yayılımı Belirlemek, Farklı Yayılım Tutarlı Standart Hata, Genelleştirilmiş SEK (Bilinen Varyans Biçimi),  Genelleştirilmiş SEK (Bilinmeyen Varyans Biçimi)

 
  • 3 Kredi (ECTS:7,5), İktisat Politikası Master Programı, 1. Dönem, Seçmeli.

 

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles