Prof. Dr. Ozan Eruygur

 Zaman Serisi Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Zaman Serisi (TS) Eğitimleri 4 modülü kapsamaktadır ve her modül 12 saattir. Bu 4 modülün tümünü alanlar toplamda 48 saatlik bir "ileri zaman serisi ekonometrisi" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Zaman Serisi (TS) Eğitimleri kapsamında verdiğimiz 4 modülü de alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "İleri Zaman Serisi Analizi" dersi kadar (6 saat fazlasıyla) eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle bu 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "İleri Zaman Serisi Analizi Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilecektir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir. 


 • Eğitim EVTS1. Eviews ile Zaman Serisi Analizi: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizleri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim EVTS2. Eviews ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve FMOLS-DOLS-CCR Tahmincileri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim EVTS3. Eviews ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim EVTS4. Eviews ile ARIMA Forecasting ve ARCH-GARCH  Modellemesi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)

 

 

nach oben