Prof. Dr. Ozan Eruygur

Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri

 

Bu modeller için GAMS eğitimleri verilmektedir.

 

Genel denge teorisi, ekonomilerdeki piyasaların karşılıklı olarak birbirini etkilemeleri üzerine dayanır. Hesaplanabilir genel denge (HGD) modellemesi, ekonomilerdeki kaynak tahsisi ve gelir dağılımı konularının ampirik analizlerinde genel denge teorisini bilimsel bir araç olarak kullanır.

HGD modellerinin yapısı, modelleme amacına göre değişebilir. Bununla birlikte, bazı spesifik özellikler HGD modellerinde ortak olarak görülmektedir. Bu modeller, bir veya daha fazla ulusal ekonominin gerçek dünya verilerine dayanan çok sektörlü modellerdir. HGD modellerinin çoğu oldukça toplulaştırılmış (aggregated) düzeydedir bu sebeple ürün bazında değildirler. Tipik bir HGD modelinde, bir veya birkaç hane vardır ve üretim sektörlerinin sayısı genellikle 3 ile 50 arasında değişir. Tercihlerin genellikle homotetik olduğu düşünülür ve teknolojinin ölçeğe göre sabit getiri özelliği sergilemesi beklenir. Hanehalkının faydalarını maksimize ettiği ve firmaların karlarını maksimize ettiği varsayılır. Talep fazlası fonksiyonları, Walras yasasını sağlar ve fiyatlar için sıfırıncı derecede homojendir. Tüm ürün ve faktör pazarları tam rekabetçi formdadır ve nispi fiyatlar herhangi bir pazardaki arz ve talebi birbirine eşitleyecek şekilde esnek olarak modellenmiştir. HGD modelleri çoğu durumda ekonominin reel yönüne odaklanır. Bu nedenle finansal varlık piyasalarını dikkate almaz. Tipik bir HGD modeli, nispi ürün ve faktör fiyatları ile reel döviz kurunu içsel olarak belirler.

Bir HGD modeli, temel yıl (veya dönem) için oluşturulmuş olan bir sosyal hesaplar matrisi (Social accounting matrix, SAM) içine yerleştirilmiş bir yapıdan oluşur. SAM, yoğunlaştırılmış bir matris biçiminde yazılmış bir dizi hesaptır.

 

nach oben