Prof. Dr. Ozan Eruygur

Eğitim ME4. R ile Sağkalım Analizi

  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

Eğitim Programı

Gün 1
Sansürlenme
Sağkalım Analizi: Temel Noktalar
Parametrik Olmayan Sağkalım Analizi (Non Parametric Survival Analysis)
Kaplan-Meier'ın Parametrik Olmayan Tahmincisi
Gruplararası Sağkalımın Karşılaştıurması: Mantel-Cox testi
Herhangi bir Sağkalım Süresinin Tahmini
Medyan Sağkalım Süresinin Tahmini
Nelson-Aalen'ın Parametrik Olmayan Tahmincisi
Nelson-Aalon Eğrisi

 

Gün 2
Parametrik Modeller: Cox Orantısal Risk Modeli (Cox Proportional Hazard Model)
Orantısal Riskler Varsayımının Testi (Testing Proportional Hazards Assumption)
Orantısal Riskler Varsayımının Grafik Kontrolü
Diğer Parametrik Modelller: Üstel Model
Diğer Parametrik Modelller: Weibull Model
Diğer Parametrik Modelller: Log-Lojistik Model

 

nach oben