Prof. Dr. Ozan Eruygur

Panel Veri Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Panel Veri (PD) Eğitimleri 6 modülü kapsamaktadır ve her modül 12 saattir. Bu 6 modülün 4'ünü alanlar toplamda 48 saatlik bir "ileri panel veri ekonometrisi" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Panel Veri (PD) Eğitimleri kapsamında verdiğimiz 6 eğitimden 4 eğitimi alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "İleri Panel Veri Analizi" dersi kadar (6 saat fazlasıyla) eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle en az 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "İleri Panel Veri Analizi Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilebilirmektedir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir. 


 • Eğitim PD1. Stata ile Temel Panel Veri Testleri ve Tahmincileri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim PD2. Stata ile Dinamik Panel Veri Analizi: Fark ve Sistem GMM
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim PD3. Stata ile Panel Birim Kök, Eşbütünleşme ve Temel Heterojen Panel Modeller
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim PD4. Stata ile Panel ARDL ve Hata Düzeltme Modelleri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)
  • Eğitim PD5. Stata ile Panel VAR ve Panel Granger Nedensellik Testleri
   • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
   • Toplam 12 Saat
 • Eğitim PD6. Stata ile Dinamik Panel Veri Analizi: GMM Dışı Yeni Tahminciler
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

nach oben