Prof. Dr. Ozan Eruygur

Eğitim PD1. Stata ile Temel Panel Veri Testleri ve Tahmincileri

  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

Eğitim Programı

 

1. Gün

09.45-10.00: Tanışma ve STATA kurulumu
10.00-10.45: Panel Veri ve Heterojenlik Sapması
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Havuzlanmış EKK (POLS) Tahmincisi
• Sabit Etkiler (FE) Tahmincisi
• iki Yönlü Sabit Etkiler
• Stata ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.45: Rassal Etkiler (RE) Tahmincisi
• Gruplararası (BE) Tahmincisi
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Panel Veride Bazı Ön Testler
• Breusch-Pagan LM Testi
• Hausman Testi
• Dirençli Hausman Testi
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

2. Gün

10.00-10.45: Panel Veride Testler
• Panelde Otokorelasyon (AC) Testleri
• Panelde Heteroskedastisite (HC) Testleri
• Yatay Kesit Bağımlılık (CD) Testleri
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: AR(l) Tipi AC'de FE ve RE Tahmini (xtregar)
• STATA ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle yemeği
13.00-13.45: Driscoll-Kraay Standard Hataları (xtscc)
• STATA ile uygulamalar
• Beck ve Katz'ın PCSE Tahmincisi (xtpcse)
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Parks ve Kmenta'nın Panel-FGLS Tahmincisi
(xtgls)
• STATA ile uygulamalar
• PCSE ve Panel-FGLS'de Sabit Etkiler
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

nach oben