Prof. Dr. Ozan Eruygur

Temel Ekonometri Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Temel Ekonometri (TE) Eğitimleri 4 modülü kapsamaktadır ve her modül 12 saattir. Bu 4 modülün tümünü alanlar toplamda 48 saatlik bir "temel ekonometri" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Temel Ekonometri (TE) Eğitimleri kapsamında verdiğimiz 4 modülü de alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "İTemel Ekonometrii" dersi kadar (6 saat fazlasıyla) eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle bu 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "Temel Ekonometri Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilebilecektir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir. 


 • Eğitim TE1. Stata ile Temel Ekonometri: Varsayımlar, Hipotez Sınaması ve Çoklu Bağıntı
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim TE2. Stata ile Temel Ekonometri: Kırılma, Mevsimsellik ve Kukla Değişkenler
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim TE3. Stata ile Temel Ekonometri: Heteroskedastisite, Otokorelasyon ve ARCH
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim TE4. Stata ile Temel Ekonometri: Model Seçimi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim TE5. Stata ile Temel Ekonometri: İçsellik, Araç Değişken ve GMM Tahmincileri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim TE6. Stata ile Temel Ekonometri: Logit, Probit ve Tobit Modelleri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

nach oben