Prof. Dr. Ozan Eruygur

Eğitim TE4. Stata ile Temel Ekonometri: Model Seçimi

  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

Eğitim Programı

Gün 1

Atlanan Değişken Kavramı ve Sonuçları: Tutarsız & Yanlı EKK
Atlanan Denklem Kavramı ve Sonuçları: İçsellik Sorunu ve Tutarsız EKK
Özelden Genele Yaklaşımı: Eski Okul Yaklaşım
Genelden Özele Yaklaşımı: LSE Yaklaşımı
Model Seçiminde Doğru Bilinen Yanlışlar: R-kare ve R-bar kare
-Stata Uygulamaları
Model Seçiminde Doğru Bilinen Yanlışlar: Bilgi Kriterleri
-Stata Uygulamaları
Uygun Model Kalıbı Testi (Logaritmalı vs doğrusal)


Gün 2

LSE Yaklaşımında Model Seçimi ve ARDL Modellemesi
Model Seçimi Testleri: Otokorelasyon Kontrolü ve Çözümü
Model Seçimi Testleri: Heteroskedastisite Kontrolü ve Çözümü
Model Seçimi Testleri: ARCH Kontrolü ve Çözümü
Model Seçimi Testleri: RESET test Kontrolü ve Çözümü
Model Seçimi Testleri: Normallik Kontrolü ve Çözümü
Model Seçimi Testleri: Katsayı Stabilite Kontrolü ve Çözümü
- Stata uygulamaları
Sorunsuz Modelde Artık Grafikleri nasıl olur?
Yuvalanmamış Model Testleri: Kapsayıcı F testi ve J Test
- Stata uygulamaları
En İyi Modeli Seçme Uygulamaları
- Stata uygulamaları

nach oben