Prof. Dr. Ozan Eruygur

Eğitim TE6. Stata ile Temel Ekonometri: Logit, Probit ve Tobit Modelleri

  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

Eğitim Programı

Gün 1

Doğrusal Olasılık Modeli
Lojistik Regresyon Modeli (LRM)
Lojistik Regresyon Stata Uygulaması
Bahis Oranı
Marjinal Etkiler
Öngörülen Olasılık
Stepwise Lojistik Regresyon Stata Uygulaması
Bireysel Testler
McFadden R2
Klasifikasyon Tablosu

 

Gün 2

Probit Modeli
Probit Modeli Stata Uygulaması
Bireysel Testler
Marjinal Etkiler
Tobit Modeli
Tobit Modeli Stata Uygulaması
Bireysel Testler

 

nach oben