Prof. Dr. Ozan Eruygur

 Zaman Serisi Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Zaman Serisi (TS) Eğitimleri 6 modülü kapsamaktadır ve her modül 12 saattir. Bu 6 modülün 4'ünü alanlar toplamda 48 saatlik bir "ileri zaman serisi ekonometrisi" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Zaman Serisi (TS) Eğitimleri kapsamında verilen 4 modülü alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "İleri Zaman Serisi Analizi" dersi kadar (6 saat fazlasıyla) eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle en az 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "İleri Zaman Serisi Analizi Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilecektir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir. 


 • Eğitim TS1. Stata ile Zaman Serisi Analizi: Birim kök ve Eşbütünleşme Analizleri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim TS2. Stata ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve FMOLS-DOLS-CCR Tahmincileri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim TS3. Stata ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 • Eğitim TS4. Stata ile ARIMA Forecasting ve ARCH-GARCH  Modellemesi
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)
 • Eğitim TS5. Stata ile Yapısal VAR/VECM Modelleri
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)
 • Eğitim TS6. Stata ile Zaman Serisi Filtre Uygulamaları
  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)

nach oben