Prof. Dr. Ozan Eruygur

Cari İşlemler Dengesi (Milyon $)


source: tradingeconomics.com

Toplam Cari İşlemler Dengesi: Türkiye GSYH'sine Oranı (%)

Net İhracat (İhracat-İthalat)

İthal Edilen Malların Fiyat Endeksi

İhraç Edilen Malların Fiyat Endeksi

Dışa Açıklık Oranı

Ülkelere Göre İhracat

Kıtalara göre ihracat için "Continent" sekmesine tıklayınız

Ülkelere Göre İthalat

 Kıtalara göre ithalat için "Continent" sekmesine tıklayınız

nach oben