Prof. Dr. Ozan Eruygur

Gayri Safi Tasarrufların GSYH'ye Oranı (%)


source: tradingeconomics.com

nach oben