Prof. Dr. Ozan Eruygur

 

Pandemi ve Türkiye Ekonomisi

 

Liberte Yayınevi Linki

Örnek Sayfalar

 

Bölüm 1. COVID-19 Pandemisi ve Göç İlişkisi: Dünya ve Türkiye İçin Bir İnceleme, ss.15-39. [Baysan, İ., Suluk, S., Eruygur, H. O.]

 

Bu kitap, COVID-19 Pandemisinin Türkiye ekonomisi bağlamında tüm sektörlere etkilerini bir eserde kaleme almak mümkün olmadığından, pandeminin bazı sektör etkilerine uygulanabilir çözüm önerileri ortaya koyan saygın akademisyenleri bir araya getirmektedir. Kitapta pandeminin; göç ilişkilerine, kadına yönelik ekonomik şiddete etkilerini azaltmak için alınan ekonomik tedbirlere, hazır giyim ihracatına, dış ticarete, sigortacılık sektörüne, varlık balonlarına, para-kur krizlerine etkileri ele alınmaktadır.

“Dünya yepyeni bir şok dalgasından geçiyor. Pandeminin etkileri ekonomiden sosyal yaşamın her alanına yayılmakta. Böylesi bir dönemeçte Türkiye ve küresel ekonomini geçirdiği ve uzun dönemli etkilerinin ayrıntılı örneklerle tartışıldığı önemli bir seçki.”

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi

 

“Pandemi döneminin Türkiye ekonomisine etkilerini uzman akademisyenlerin katkısıyla birçok farklı boyutta inceleyen bu kitap alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.”

Prof. Dr. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi

 

“Pandemi ile beraber ortaya çıkan gelişmelerin ve alışkanlıkların ne kadarını muhafaza edip ne kadarını geride bırakacağımıza dair bir çok iddia, çalışma ve analiz yapılmaktadır. Çok net fark ettiğim ayrıntı şudur: Pandemi zaten var olan bazı olumsuzlukları görünür kıldığı gibi, bazı olumlu özelliklerimizi gün ışığına çıkardı, bazı gelişmeleri de hızlandırdı. Sadece ticaretteki alışkanlıklarımız değil, toplumsal yaşamdaki alışkanlıklarımız da değişime uğradı diyebilirim. Artık Tedarikten Lojistiğe, Ayrımcılıktan Adalete, Spordan Sanata kadar bir dizi yeni sorunsal ile karşı karşıyayız. İyi günlerde başıboş bıraktığımız meseleler, bugün büyüyerek karşımıza çıktı, küçümsediğimiz gelişmeler ise ilerlemenin önünde büyük engeller yaratıyor. Bu çalışmanın yazarları, bilim insanı olmanın verdiği sorumluluk çerçevesinde çözüm önerilerini ilgilenenlerin dikkatlerine sunuyor. Bizzat istifade ettiğim ve aklımdaki birçok soruya cevap bulduğum bu çalışmaya emeği geçenlere teşekkür ediyor, değerli yazarlara bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Prof. Dr. Emre Alkin, Topkapı Üniversitesi Rektörü 

 

İleri Mikroiktisat

Gazi Kitabevi linki

Hepsiburada linki

Seçkin Yayınevi linki

 

İktisadın bir alt alanı olan mikroiktisat konularına uygun olarak problemler ve çözümler biçiminde hazırlanan bu kitap, mikroiktisat konularının daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucu hazırlanan bu kitap, 144 adet klasik problem ve çözümlerini içermektedir. Öğrencilerin bu problemlerin çözümünü kavrayabilmesi için, belirli bir düzeyde mikroiktisat ve matematik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Problemlerin oluşturulmasında öncelikli olarak genel form tercih edilmiş, ardından parametrik örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kitap her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketim teorisine, ikinci bölümde üretim teorisine, üçüncü bölümde belirsizlik altında karar ve oyun teorisine, dördüncü bölümde piyasalara, beşinci bölümde ise genel dengeye ilişkin problemler ve çözümleri bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
 
 • Tüketim Teorisi, Prof. Dr. Müslüme NARİN
 
 • Üretim Teorisi, Prof. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU
 
 • Belirsizlik ve Oyun Teorisi, Prof. Dr. Fahriye ÖZTÜRK
 
 • Piyasalar, Prof Dr. A. Hakan ÇERMİKLİ
 
 • Genel Denge, Doç. Dr. H. Ozan ERUYGUR

 

Causes And Impacts of Agricultural Structures

 

Amazon link

Product details
Publisher ‏ : ‎ Nova Science Pub Inc (May 22, 2006)
Language ‏ : ‎ English
Hardcover ‏ : ‎ 298 pages
ISBN-10 ‏ : ‎ 1600211208
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1600211201
Item Weight ‏ : ‎ 1.94 pounds
Dimensions ‏ : ‎ 7.25 x 1 x 10.5 inches
Best Sellers Rank: #16,797,340 in Books (See Top 100 in Books)

#12,017 in Agriculture
#59,777 in Agricultural Science (Books)
#73,666 in Industries (Books) 

 

Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi

 

pdf indir

Türkiye Bankalar Birliği Yayın No : 280

Yazarı / Kurumu : Prof. Dr. M.Necat Coşkun, Doç.Dr. Hakan Naim Ardor, Doç.Dr. A.Hakan Çermikli, Doç. Dr. H. Ozan Eruygur, Doç. Dr. Fahriye Öztürk, Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Gökhan Aykaç, Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu

Yayın Yılı : 2012

Sayfa Sayısı : 213

Konu: Bankacılık

 

TARIMSAL YAPIDA ETKİNLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ
10. Kalkınma Planı (2014)

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

 

pdf indir

 

ISBN 978-605-4667-70-3
Kalkınma Bakanlığı
YAYIN NO: KB: 2874 - ÖİK: 724

 

Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri
[Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet]

pdf indir

 

Samsun Tarım Master Planı 

 pdf indir

 

Eruygur Akademi

Eruygur Akademi'de Stata, R, Eviews ve GAMS ile ekonometri ve HGD (CGE) eğitimleri verilmektedir. 

 

Eruygur Akademi web sayfası için tıklayınız 

 

 

 Stata Eğitimleri

Stata eğitimleri temel olarak 5 başlıkta gruplanabilir:

 • Veri Seti 
 • Temel Ekonometri 
 • Zaman Serisi Ekonometrisi 
 • Panel Veri Ekonometrisi 
 • Etki Analizi 

Ayrıntılar için tıklayınız

 

GAMS Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta GAMS eğitimleri verilmektedir:

 • GAMS Dili ve Modellemeye Giriş
 • Tarımsal Sektör Modelleri
 • Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
 • Küresel Ticaret Modelleri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

Eviews Eğitimleri


Sadece zaman serisi  eğitimi verilmektedir. Ancak panel veya başka konularda da eğitim düzenlenebilir.

 • Zaman Serisi Ekonometrisi

Ayrıntılar için tıklayınız

 

R Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta R eğitimleri verilmektedir:

 • Temel Ekonometri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Panel Veri Analizi
 • Mikroekonometri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login