Prof. Dr. Ozan Eruygur

Yönetilen Tezler 

2022

Türkiye'de tarımsal destekleme politika değişimlerinin Türk tarımına etkileri [Doktora Tezi]

MUSTAFA KAYA


2019

Türkiye'de devlet iç borçlanmasının incelenmesi ve Türkiye üzerine bir uygulama [Yüksek Lisans Tezi]

CAN KÜÇÜKKIRIMLI


2019

Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerine etkileri: Bir panel çalışma [Yüksek Lisans Tezi]

HÜSEYİN CAN HACIBEBEKOĞLU


2019

Türkiye'de işsizliğin belirleyicilerinin vektör hata düzeltme modeli ile analizi [Yüksek Lisans Tezi]

VOLKAN ÖZ


2018

Türkiye'de buğday piyasası: TMO alımlarının ekonometrik analizi [Yüksek Lisans Tezi]

MUSTAFA KAYA


2018 (Prof. Dr. Mustafa İSMİHAN ile Eş-Danışman)

İkili uyarlanma yaklaşımı: Türkiye için yatırım fonksiyonu uygulaması [Doktora Tezi]

MUSTAFA CAN KÜÇÜKER


2017

Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Tarımsal Ticaretinin Serbestleşmesi: Bir Armington Modeli Çalışması [Yüksek Lisans Tezi]

MERT ŞAKI


2016

Nitelik uyarlanmış beşeri sermaye hesaplanması: Bir panel veri çalışması [Yüksek Lisans Tezi]

DEVRAN ŞANLI


2016

Somali'de enflasyonun belirleyici etkenleriyle ilgili ekonometrik bir analiz [Yüksek Lisans Tezi]

ABDIFATAH HUSSEIN MUBARAK


2016

AB - Akdeniz ülkeleri arasındaki tarımsal ticaretin serbestleştirilmesinin etkileri: Bir Armington modeli [Doktora Tezi]

VOLKAN BEKTAŞ


2015

Finansal istikrar açısından makro - ihtiyati araçların etkisi: Türkiye ve seçilmiş ülkeler için bir sistem GMM yaklaşım [Yüksek Lisans Tezi]

MEHMET CEM FENDOĞLU


2010

Sosyal güvenlik politikası değişikliklerinin etkileri: Türkiye için bir sosyal hesaplar matrisi çarpan çözümlemesi [Yüksek Lisans Tezi]

NADİDE YİĞİTELİ


2010

Enerji kaynaklı sera gazlarının azaltılması: Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları ve Türkiye [Yüksek Lisans Tezi]

AYÇA AKÜZÜM

Eruygur Akademi

Eruygur Akademi'de Stata, R, Eviews ve GAMS ile ekonometri ve HGD (CGE) eğitimleri verilmektedir. 

 

Eruygur Akademi web sayfası için tıklayınız 

 

 

 Stata Eğitimleri

Stata eğitimleri temel olarak 5 başlıkta gruplanabilir:

 • Veri Seti 
 • Temel Ekonometri 
 • Zaman Serisi Ekonometrisi 
 • Panel Veri Ekonometrisi 
 • Etki Analizi 

Ayrıntılar için tıklayınız

 

GAMS Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta GAMS eğitimleri verilmektedir:

 • GAMS Dili ve Modellemeye Giriş
 • Tarımsal Sektör Modelleri
 • Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
 • Küresel Ticaret Modelleri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

Eviews Eğitimleri


Sadece zaman serisi  eğitimi verilmektedir. Ancak panel veya başka konularda da eğitim düzenlenebilir.

 • Zaman Serisi Ekonometrisi

Ayrıntılar için tıklayınız

 

R Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta R eğitimleri verilmektedir:

 • Temel Ekonometri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Panel Veri Analizi
 • Mikroekonometri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login