Prof. Dr. Ozan Eruygur

Eğitim EVTS4. Eviews ile ARIMA Forecasting ve ARCH-GARCH Modellemesi

  • 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat (Zoom)

Eğitim Programı

1. Gün

09.45-10.00: Tanışma
10.00-10.45: Otoregrasyon (AR), Hareketli Ortalama (MA)
ve ARMA Modelleri
• Eviews ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Veride AR ve MA İmzaları
• MA ve AR Sürecinin Belirlenmesi
• Eviews ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.45: Durağanlık Kavramı
• Eviews ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Box-jenkins ARIMA Modellemesi
• Eviews ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

2. Gün

10.00-10:45: Oynaklık Kavramı ve Oynaklığın Modellenmesi
• Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)
• Eviews ile Uygulamalar
10.45-11:00: Kahve Arası
11.00-11:45: GARCH
• Eviews ile Uygulamalar
11.45-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.45: TARCH
• Eviews ile Uygulamalar
13.45-14:00: Kahve Arası
14.00-14.45: EGARCH
• Eviews ile Uygulamalar
14.45-15:00: Kahve Arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık
nach oben