Prof. Dr. Ozan Eruygur

Toplam Gayri Safi Dış Borç (Milyon $)


source: tradingeconomics.com

Merkezi Yönetim Borç Stoku (GSYH'nin %'si)

Ödenmemiş Toplam Uluslararası Borçlanma Tahvillerinin GSYH’ye oranı

Ödenmemiş Uluslararası Kamu Borçlanma Tahvillerinin GSYH'ye Oranı

 

Özel Sektör Borcunun GSYH'ye Oranı (%)


source: tradingeconomics.com

Hanehalkı Borcunun GSYH'ye Oranı (%)


source: tradingeconomics.com

 

IMF Kredisi Kullanımı (Cari, $)


source: tradingeconomics.com

 

nach oben